Tilgjengelighet

Innvendige dører

  • Ingen terskler. Avfaset terskel dersom det er lydkrav til dør

Inngangsparti

  • Trinnfri atkomst
  • Dør lukkes automatisk, elektrisk døråpner