Vaksine mot Covid-19!

Angående vaksinering mot Covid-19:

Prioritert vaksinasjon ved liten tilgang på vaksine

For nå gjelder følgende prioriteringsrekkefølge i påvente av tilstrekkelig antall vaksinedoser:

1. Beboere i sykehjem

2. Alder 85 år og eldre

3. Alder 75-84 år

4. Alder 65-74 år og personer 18-64 år med tilstander som gir høy risiko for alvorlig sykdom:

organtransplantasjon

immunsvikt

hematologisk kreftsykdom siste fem år

annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)

nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon

kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdom/ tilstand

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdom/ tilstand

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdom/ tilstand

8. Alder 55-64 år

9. Alder 45-54 år

Underliggende sykdom/tilstand defineres slik:

Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon

Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer

Diabetes

Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma)

Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere

Demens

Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)

Hjerneslag

Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

Følg ellers med i riks- og lokalmedia! Og husk fortsatt smitteforebyggende tiltak, så skal dette gå finfint! Benytter også anledningen til å ønske alle god jul og godt nyttår!Om legekontoret

Her finner du informasjon om alle våre ansatte ved Legekontoret og du kan gi din tilbakemelding.

Ansatte | Om oss

Lurer du på hvordan du finner frem? Under kontakt og åpningstider finner du all kontaktinfo som telefonnummer, adresse og åpningstider.


Her kan du lese om hvilke tjenester vi tilbyr og hvor mye de ulike tjenestene koster.


For informasjon om personvern, hvordan vi behandler dine opplysninger og GDPR


De siste nyhetene om hva som skjer hos oss


Alle rettigheter 2019 | Senter for Kvalitet i Legekontor - SKIL AS
Nefle er utviklet og eiet av SKIL, med midler fra Den Norske Legeforening

Administrer tilgang


NefleDen Norske Legeforening