Nyheter:

Legekontoret

Ønsker du å se blodprøvesvarene dine?

Du kan logge deg inn på https://www.furstpasient.no/ for å kunne se dine egne blodprøver som har blitt tatt hos fastlegen.