Nyheter:

Legekontoret

Influensavaksine!

Sesongens influensavaksine er ventet til kontoret i uke 43. Vi oppfordrer pasientene til å bestille time for vaksinering, det vil opprettes en egen timebok for dette på helsenorge.no

Pris 300,- for vaksine, samt 59,- i egenandel for injeksjon.

Risikogrupper som anbefales influensavaksine:
A) Influensavaksine anbefales spesielt for:
1. Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko
2. Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
3. Alle fra fylte 65 år
4. Barn og voksne med:
• diabetes type 1 og 2
• kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
• kronisk nevrologisk sykdom eller skade
• nedsatt immunforsvar
• svært alvorlig fedme (KMI over 40)
• annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege
B) I tillegg anbefales influensavaksine til:
1. Helsepersonell som har pasientkontakt.
2. Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
3. Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser (gjelder ikke grisete ektemenn… )

Helsenorge.no