Nyheter:

Legekontoret

25.04.22: Ny fastlegehjemmel

I forbindelse med Stig sin pensjonering blir det endringer her på kontoret.

1) Kontoret vil heretter hete Frogn Kommunale Legesenter

2) Dr. Fredrik Stephansen fortsetter som fastlege, og 01.08. kommer det en ny fastlege i ny hjemmel. Frem til dette fungerer Stig som vikar, og det blir en fleksibel pasientflyt frem til dette.

3) HELFO har foretatt tilfeldig uttrekk av 1000 pasienter fra dagens pasientliste, som er overført til dr. Fredrik Stephansen. Drøye 500 pasienter er tilfeldig trukket ut til overføring til ny fastlegehjemmel. Dette er en prossess vi ikke har hatt, eller har, noen påvirkningskraft på.

4) Det er mulig å sette seg på venteliste ved ønske om å bytte fastlege.

Vi beklager de ulemper dette måtte medføre.